Artiklar

Hem Högtidsföreläsningar Artiklar Dokument Länkar
Takfönster på flygel till Altomta gård
Takfönster på flygel till Altomta gård

 
Karl Gustav Ekeberg
     Kronologisk översikt över Carl Gustav Ekebergs liv
     Carl Gustav Ekeberg
     Familjen Ekeberg
     Frimureriet i kretsen av Ostindiefararna
     Himlaporten - dopet av en hedning den 15 oktober 1769
     - bilaga: "Javanen" Pehr Philander - Maya Hedberg släktträd
     Barlasten ombord på Ostindiefarare (Tutanego)
     Svårnavigerat sund på väg till Canton
     Ostindiefararen Finland (modell i Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborg)
     Mer om Ostindiefararen Finland
     Ur Klippans behagligheter - Jacob Wallenberg, december 1769
     – kallad till S. O. Comp. skepp Finland, som låg segelfärdigt för Canton,
     under Capitain Herr C. G. Ekeberg.
     Ostindiska kompaniet — Sjöfart och Handel
     (Ur Göteborg i utlandets litteratur, Simon Aberstén, 1910)
     En kinesisk strandpromenad...
     Kinesiska akvareller från Kejserliga porslinsfabriken i Ching-té-Chên

 
Altomta gård
     Altomta gård
     Altomta i Tensta socken
     Altomta gård och Carl Wijnbladhs mönsterritningar
       (Karin Blent, Upplands fornminnesförenings årsbok 1994)