Länkar

Hem Högtidsföreläsningar Artiklar Dokument Länkar
Lekstugan vid Altomta gård
Lekstugan vid Altomta gård

 

 
Arkiv och bibliotek m m
     Biblioteken i Uppsala kommun
     Krigsarkivet
     Landsarkivet i Uppsala
     Lantmäteriverket
     Riksantikvarieämbetet
     Riksarkivet
     Institutet för språk och folkminnen
     Riksarkivet - Digitala forskarsalen (tidigare SVAR)
     Uppsala universitetsbibliotek

 
Hembygdsföreningar m m
     Kultur i Uppland
     Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund

 
Sökmotorer
     Altavista
     Google
     Yahoo

 
Varia
     Javanen - Maya Hedbergs blog med anknytning till Altomta
     Antikvariska böcker i Norden
     Gysinge byggnadsvårdscentrum
     Uppsala auktionskammare